Fostering use of technical spaces in higher education (HEI MAKERS)                                       

Nr. proiect: 2017-1-LT01-KA203-035231

Scopul proiectului HEI MAKERS este de a dezvolta inovația și creativitatea printr-un parteneriat dintre instituții de învățământ superior și spații tehnice, care să ducă la abordări trans-disciplinare și la metode noi de predare în învățământul superior, la realizarea de resurse deschise pentru  educație formală și non-formală, la creativitate și competențe antreprenoriale mai bune pentru absolvenți.

Pentru aceasta, consorțiul:

·         Promovează colaborarea între instituții de învățământ superior, spații tehnice (makerspace) ale universităților sau private și alte firme

·         Crește competențele cheie legate de antreprenoriatul tehnologic și de creativitatea tehnică

·         Promovează metodele educaționale inovative

·         Crește oportunitățile de învățare bazate pe resurse deschise (open source)

·         Recunoaște competențele dobândite prin învățare activă în spațiile tehnice, conform programelor elaborate

·         Testează conceptul de colaborare menționat mai sus și asigură sustenabilitatea rezultatelor

·         Identifică și atrage noi participanți care se vor alătura în etapele următoare ale inițiativei HEI MAKERS

HEI MAKERS va încuraja mai multe instituții de învățământ superior să inițieze colaborări cu spații tehnice și să regândească programele lor de studiu, să folosească metode de instruire inovative și să răspundă provocărilor legate de piața muncii din secolul XXI. Rezultatele proiectului vor deschide noi oportunități de învățare prin aplicarea practică a abilităților antreprenoriale și de prototipare, care pot include și duce la comercializarea de noi servicii și produse, la atragerea de potențiali investitori, crearea de startup-uri și spin-off-uri globale, ducând astfel la creștere economică.

Rezultate:

·         Ghiduri referitoare la colaborarea dintre instituții de învățământ superior și spații tehnice (makerspace)

·         Modul de instruire în antreprenoriat bazat pe tehnologie

·         Curs de creativitate tehnică în imprimare 3D și prototipare rapidă

·         Program de instruire pentru școala de vară

·         Plug-in pentru aplicația soft open-source ”Blender”

Partenerii proiectului:

Proiectul HEI MAKERS (No 2017-1-LT01-KA203-035231)  este co-finanţat de programul Erasmus+, Parteneriate Strategice. Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu este la responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute de aceasta.