proiecte

                                                     

Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0  (eduDrone) 

Nr. proiect: 2017-1-RO01-KA202-037083

Principalele obiective ale proiectului eduDrone sunt:

 • Sprijinirea implementării Industriei 4.0 în Uniunea Europeană, prin dezvoltarea antreprenoriatului tehnologic, bazată pe consolidarea competențelor-cheie dobândite prin Educație și Formare Profesională (EFP) în domeniul tehnologiei dronelor.

 • Sprijinirea celor interesați în dobândirea și dezvoltarea de abilități și competențe-cheie, inclusiv abilități antreprenoriale și digitale, pentru a beneficia de oportunitățile oferite de Industria 4.0, prin crearea de afaceri proprii.

 • Promovarea incluziunii sociale și a egalității de gen, prin îmbunătățirea accesului la educație și creșterea participării și a performanțelor de învățare, în cazul femeilor și al persoanelor dezavantajate.

Pentru a atinge aceste obiective, partenerii vor realiza următoarele produse intelectuale:

 • Ghid pentru utilizarea dronelor în Educația și Formarea Profesională

 • Ghid de antreprenoriat bazat pe Industria 4.0 și drone, pentru cei înscriși în EFP

 • Programa școlară Tehnologia Dronelor

 • Curs de Tehnologia Dronelor

 • Ghid pentru traineri în Tehnologia Dronelor

 • Platformă e-Learning

Toate acestea vor fi disponibile gratuit, în 5 limbi: engleză, română, italiană, poloneză și greacă.

Cursurile vor fi puse la dispoziția utilizatorilor în februarie 2018 iar platforma e-Learning va putea fi accesată începând cu luna iulie 2018.

Proiectul se adresează următoarelor grupuri țintă:

 • Profesori, traineri, mentori și organizații implicate în activități din domeniul EFP.
 • Elevi/cursanți înscriși în EFP, inclusiv persoane cu mai puține oportunități.

Parteneri proiect:

 • Ludor Engineering - coordonator
 • Universitatea Politehnica din București
 • Danmar Computers (Polonia)
 • Center for Lifelong Learning KAINOTOMIA (Grecia)
 • Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità (Italia)
 • Cervi Robotics (Polonia)