Enhancing EU Employability by Adult Training in 3D Printing (3D HELP)

Nr. proiect: 2017-1-CZ01-KA204-035528

Principalul obiectiv al acestui proiect este de a oferi celor interesați oportunitatea de a-și dezvolta abilități în domeniul imprimării 3D și de a dobândi cunoștiințele necesare pentru a activa în acest domeniu ca angajat, antreprenor, formator, intermediator etc. În acest scop, partenerii vor realiza programa și conținutul cursului, un ghid pentru traineri și o platformă e-Learning.

Partenerii proiectului:

Proiectul 3D HELP (No. 2017-1-CZ01-KA204-035528)  este co-finanţat de programul Erasmus+, Parteneriate Strategice. Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu este la responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute de aceasta.