Ludor Engineering este partener in proiectul Tehnologii VR imersive ca instrument de a empatiza cu utilizatorii cu dizabilități în procesul de proiectare pentru toți (VR4ALL), finantat de UE prin programul Erasmus+,  Acțiunea cheie 2 - Parteneriate pentru cooperare în domeniul universitar

Obiectivul general al proiectului VR4All este de a investiga utilizarea VR imersivă în fazele preliminare ale procesului de proiectare, punând accentul pe proiectarea incluzivă. Proiectul va furniza instrumente VR pentru a permite profesioniștilor sau studenților din domeniul designului (care urmează studii în domeniul designului sau al proiectării sau în domenii de studiu relevante) să dobândească o perspectivă personală asupra nevoilor și restricțiilor persoanelor cu dizabilități vizuale și motorii.

Grupurile țintă ale proiectului sunt profesorii și studenții de la instituțiile de învățământ superior din domeniul designului de produs.

Parteneri proiect:


Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

Număr proiect: 2022-1-PT01-KA220-HED-000090242