Boosting science education at school

                                                                                            

Nr. proiect: 2017-1-IT02-KA201-036739

Boosting science education at school este un proiect Erasmus+, Parteneriat Strategic, pe 2 ani (octombrie 2017- 2019) care urmărește apropierea dintre școală și știință.

Parteneriatul proiectului este compus din coordonatorul Associazione Euphoria (Italia), 4 organizații ce activează în domeniul științei și tehnicii - Ludor Engineering (Romania), The science zone (Italia), Digital Idea(Grecia), Science Centre AHHAA (Estonia) și 4 școli - Scoala Gimnaziala Barnova (Romania), Istituto Comprensivo “Maria Montessori” (Italia), Moysiko Gymnasio-geniko Lykeio (Grecia) și Tartu Tamme Gümnaasium (Estonia).

Scopul proiectului este de a realiza un schimb de bune practici între școli și organizațiile active în domeniul promovării științei în școli, în vederea creării de sinergii între educație și lumea științei. Acest schimb va facilita introducerea de practici mai atractive de predare a științelor în școală.

Proiectul urmărește, de asemenea, să dezvolte un schimb de metodologii între organizații, pentru a găsi cea mai bună metodă prin care acestea să poată stabili o relație solidă cu școlile. Alăturându-se proiectului, aceste organizații doresc să împărtășească experiența lor, la nivel european, pentru a învăța unele de la altele cum să își desfășoare activitățile de laborator  și cum să colaboreze internațional, știința fiind internațională prin însăși natura ei.

Prin urmare, proiectul țintește promovarea excelenței în predarea și învățarea științelor în școli prin introducerea metodelor non-formale și prin reformarea programelor de curs tradiționale.

Proiectul mai urmărește să inspire predarea științelor prin încurajarea comunicării dintre  profesori, oameni de știință și organizații implicate în diverse moduri în educația europeană în domeniul științelor și prin sprijinirea  profesorilor în vederea modernizării  metodologiilor și activităților pe care le desfășoară în sălile de curs.

Pe cale de consecință, proiectul aspiră să îmbunătățească motivația, gradul de învățare și atitudinea elevilor față de educația în domeniul științelor, care să ducă la un nivel mai ridicat de cunoștințe din acest domeniu și la dezvoltarea recrutării pentru cariere bazate pe științe, dotând elevii cu  abilități care să le permită să-și atingă potențialul și, în cele din urmă, să aibă locuri de muncă mai bune pentru o viață mai bună.

Prima întâlnire internațională de proiect a avut loc pe 12-13 decembrie 2017, la Roma, Italia. Prima activitate transnaţională de învăţare, predare şi formare se va desfășura în Iași, în perioada 9-12 februarie 2018.

Pentru a fi la curent cu activitățile proiectului, urmăriți pagina Facebook a acestuia boostingscienceatschool.